Politika privatnosti

Uvodne odredbe

Voditelj obrade podataka je društvo Turopolis d.o.o. Cebini 33, 10010 Zagreb, Hrvatska, a Hotel Aristos je ugostiteljsko-smještajni objekt koji posluju unutar društva. Politika privatnosti društva Turopolis d.o.o. (u daljnjem tekstu Hotel) objavljena je na Internetskoj stranici www.hotel-aristos.hr. Hotel zadržava pravo izmjena Politike privatnosti  te Vas molimo da povremeno posjetite ovu stranicu radi informiranja o mogućim izmjenama Politike privatnosti.

Ovom politikom privatnosti objašnjeno je postupanje s osobnim podacima koje prikupljamo od Vas ili o Vama na ovom web-mjestu, zatim putem pisane ili verbalne komunikacije s Vama te tijekom posjeta našem hotelu i prodajnim mjestima odnosno sadržajima unutar hotela.

“Osobnim podacima” podrazumijevaju se sve informacije prikupljene i pohranjene u formi koja omogućuje da budete osobno identificirani, i to direktno (npr. imenom i prezimenom) ili indirektno (npr. brojem telefona) kao fizička osoba. Prije nego što nam dostavite te informacije, preporučujemo da pročitate ovaj dokument u kojemu su opisane naše smjernice za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka

Prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo Vaše osobne podatke u skladu s važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Hotel poštuje Vašu privatnost te sve osobne podatke tretira kao strogo povjerljive informacije. U procesu obrade i upravljanja osobnim podacima ponašamo se odgovorno te poduzimamo potrebne mjere u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništenja, te ćemo održavati osobne podatke preciznima i ažurnima koliko je god to moguće. Svi zaposlenici obvezni su čuvati povjerljivost i štititi sve osobne podatke kojima imaju pristup na radnom mjestu na kojem su zaposleni te su iste obvezni koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu, u svrhu pružanja usluge gostu ili klijentu odnosno u svrhu ispunjenja obveza Hotela iz ugovornog odnosa.

Zaštita osobnih podataka djece

Hotel savjetuju roditelje i skrbnike da poduče djecu o odgovornom i sigurnom postupanju s osobnim podacima na Internetu. Hotel ne prikuplja, ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke osoba mlađih od 18 godina te ih nećemo ni na koji način rabiti niti ih otkriti trećim stranama (izuzev onih zakonom propisanih osobnih podataka prilikom prijave boravka maloljetnog gosta u hotelu, uz prisutnost roditelja ili staratelja).  Bili bismo zahvalni kada nam Vaša djeca ne bi dostavljala bilo kakve osobne podatke i informacije bez Vaše dozvole.

Podaci na koje se odnosi politika privatnosti

Osobni podaci na koje se odnosi naša Politika privatnosti:

 • ime i prezime
 • adresa
 • adresa e-pošte
 • broj telefona, mobitela ili faksa
 • podaci o kreditnoj kartici
 • podaci o OIB-u
 • IBAN i ostali podaci koje ste nam dali tijekom postupka plaćanja ili osiguranja plaćanja
 • bilo koji drugi podaci koje nam napomenete, a za koje želite da ostanu tajni
 • životopis prilikom prijave na natječaj ili otvorene molbe za zaposlenje

Poduzet ćemo sve razumne mjere kako bismo osigurali točnost i potpunost bilo kojeg Vašeg osobnog podatka koji je zabilježen kod nas.

Osjetljivi podaci

Pojam „osjetljivi podaci” odnosi se na podatke u vezi s Vašim rasnim ili etničkim podrijetlom, političkim stavovima, religijskim ili filozofskim uvjerenjima, članstvom u sindikatu, zdravljem, seksualnim životom ili seksualnom orijentacijom, genetskim podacima, kaznenom evidencijom i svim drugim biometrijskim podacima koji se upotrebljavaju u svrhu jedinstvene identifikacije. Sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka, Hotel ne prikuplja, ne želi i nema namjeru prikupljati osjetljive podatke. Možemo postupiti prema Vašoj izričitom zahtjevu ili uputi koju ste nam dobrovoljno dali u cilju zaštite Vašeg zdravlja i života (primjerice alergija na određenu hranu i sastojke, intolerancija na gluten ili laktozu i sl.) ili da bismo Vas adekvatno uslužili i zadovoljili Vaše posebne zahtjeve i potrebe (npr. pristup za invalide i sl.).

Način prikupljanja osobnih podataka

U svakoj interakciji odnosno kontaktu s gostom, klijentom odnosno poslovnim partnerom te u svakom segmentu našeg poslovanja možemo prikupljati osobne podatke. Svoje osobne podatke možete nam dati na sljedeće načine:

 • upitom i traženjem informacija u vezi rezervacije usluge, boravka ili posjeta našem hotelu
 • u komunikaciji s nama putem telefona, elektroničke pošte, društvenih mreža, faksa i drugih kanala
 • plaćanjem u našem hotelu
 • u procesu izrade rezervacije smještaja i ostalih usluga (konferencije i banketi, usluge hrane i pića, wellness)
 • tijekom procesa organizacije događanja u hotelu
 • ispunjavanjem anketa nakon svog boravka, davanjem povratnih informacija ili osvrta vezanih uz vaš boravak ili korištenje naših usluga i proizvoda;
 • tijekom posjeta našem štandu na sajmovima i sličnim događanjima
 • sudjelovanjem u nagradnom natječaju ili promociji
 • prilikom ostalih načina komunikacije i korespondencije

Osobne podatke možemo primiti i od trećih strana s kojima usko surađujemo (uključujući primjerice putničke agencije i pružatelje usluga rezervacije smještaja, agencije za organizaciju evenata i kongresa, poslovne partnere, kooperante ili dobavljače u tehničkim uslugama te uslugama plaćanja i dostave i slično).

Svrha dobivenih podataka

Sve informacije koje dobijemo ili zatražimo koriste se isključivo u sljedeće svrhe:

 • što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit
 • pružanje informacija o hotelskom smještaju, konferencijama i događanjima i ostalim uslugama
 • pružanje usluga koje ste tražili od nas (smještaj, organizacija događanja, seminara, proslava i drugo)
 • izvršenje obveze koje proizlaze iz različitih ugovora između Vas i nas, poput izrade rezervacija i bookinga (ugovorna obveza)
 • upis u računalni sustav hotela i prijave sustav e-visitor po Vašem dolasku na boravak u hotel radi obrade podataka i vođenja propisanih evidencija (zakonska obaveza)
 • radi osiguranja pružanja i plaćanja usluge
 • izrade potvrde rezervacija, ponuda, računa i ostalih dokumenata (ugovorna obveza)
 • unapređenje Vašeg boravka u hotelu
 • korištenje Vaših povratnih informacija za unapređenje naših usluga
 • naše interne statističke obrade podataka

Vašim upitom i ustupanjem svojih osobnih podataka (poput adrese e-pošte, broja telefona i slično) kroz sve oblike komunikacije dajete svoju izričitu suglasnost da Vam se Hotel može obratiti radi ponude svojih usluga i ostale navedene svrhe te time potvrđujete da ste upoznati s našom Politikom privatnosti. Navedeni podaci biti će korišteni samo u tu svrhu.

Newsletter

Ukoliko želite primati novosti i obavijesti o našim specijalnim ponudama, akcijama te ostalim uslugama putem našeg newslettera, molimo Vas da izvršite prijavu na newsletter dostupnu na našoj Internet stranici www.hotel-aristos.hr. Prijavom na mailing listu za newsletter dajete Vašu izričitu suglasnost (privolu) za primanje newslettera u Vaš pretinac elektroničke pošte (email). Također, možete u svako doba povući svoju privolu i se odjaviti s naše mailing liste za primanje newslettera. Odjava sa mailing liste ne utječe na zakonitost obrade podataka u vremenu koje je prethodilo odjavi.

Kolačići i internetske tehnologije

Naša web stranica se može koristiti „kolačićima“ i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju da Vam isporučimo sadržaj prema Vašim interesima, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva i/ili analiziranje karakteristike Vaših posjeta. “Kolačići” su svojevrsni paketi podataka koje koriste serveri kako bi slali statusne informacije u korisnikov preglednik te za povrat statusnih informacija u originalni server kroz taj isti preglednik. Na temelju tog uzorka, informacije se prilagođavaju Vašim potrebama i načinu na koji obično koristite Internet. Kolačići se ne sadrže Vaše ime već IP adresu, a nakon što prekinete rad na poslužitelju, informacije nam više nisu dostupne. Želite li u bilo kojem trenutku izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu, možete ažurirati postavke svojeg internetskog pretraživača (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svojem pretraživaču odabirom izbornika „Help“).

Natječaji za posao

Hotel obrađuje osobne podatke kandidata koji se javljaju na naš natječaj za posao te ih čuva do konačnog završetka natječaja za posao. Nakon završenog natječaja za posao Hotel čuva osobne podatke odabranih kandidata s kojima sklapa ugovor o radu i podatke kandidata koji su dali privolu da ostanu u bazama podataka 2 godine nakon prijave na natječaj. Osobnim podacima kandidata za posao imaju pristup samo ovlaštene osobe Hotela. Ostale prikupljene molbe brišu se iz sandučića e-pošte a one u papirnatom obliku uništavaju se na adekvatan način.

Otvorene molbe za posao

Otvorene molbe koje nam pošalju kandidati koji žele raditi kod nas čuvaju 2 godine od dana zaprimanja otvorene molbe. Osobnim podacima iz otvorenih molbi za posao imaju pristup samo ovlaštene osobe Hotela ukoliko su podaci proslijeđeni na e-mail za te svrhe: posao@hotel-aristos.hr

Sadržaj politike privatnosti i Vaša suglasnost

Vašu e-mail adresu i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo, niti otkrivamo trećim stranama (pravnim i fizičkim osobama) na raspolaganje bez Vaše izričite privole, jer je to protivno Politici o privatnosti i važećim zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka. Obvezujemo se da trećim stranama nećemo otkrivati Vaše osobne podatke, osim tijelima javne vlasti kojima smo u obvezi dostaviti propisane osobne podatke, sukladno važećim zakonskim propisima.

Hotel prikuplja samo osobne podatke koje ste nam dobrovoljno dostavili te ih upotrebljava za potrebe pružanja hotelskih usluga. Vaše osobne podatke možemo podijeliti s drugim stranama ukoliko imamo Vaš pristanak ili ukoliko je to nužno kako bi izvršili ugovorene obveze tj. pružili naručene usluge.

Ne tražimo od Vas da nam pošaljete svoje podatke da biste pristupili našim stranicama, niti tražimo da nam otkrijete više podataka nego što je doista potrebno za rezervaciju ili upotrebu neke od naših usluga. Ispunjavanjem obrasca na mrežnom mjestu jamčite da su informacije koje ste naveli točne, da ste ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da Vaše podatke prikupljamo i upotrebljavamo u skladu sa zakonom i uvjetima naše Politike privatnosti.

Prijavom na mailing listu za newsletter dajete Vašu izričitu suglasnost (privolu) za primanje newslettera u Vaš pretinac elektroničke pošte (email).

Hotel ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile odnosno drugih objektivnih okolnosti kojima bi se eventualno uzrokovalo slučajno i nenamjerno kršenje zajamčene zaštite Vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, što je prije moguće ako to bude izvedivo.

Obrada i zadržavanje podataka

Hotel će obrađivati Vaše podatke za vrijeme koje je potrebno za postizanje gore navedenih svrha. Hotel će zadržati Vaše podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nakon završetka ugovornog odnosa Hotel čuva podatke klijenata 11 godina (sukladno zakonskim odredbama), a u slučaju privole i legitimnog interesa (kao pravne osnove za prikupljanje podataka) Hotel čuva podatke do trenutka povlačenja privole ili prigovora na legitimni interes obrade.

Provjera, izmjena ili brisanje osobnih podataka

U svakom trenutku možete provjeriti ili izmijeniti osobne podatke ili tražiti brisanje osobnih podataka koje ste nam dostavili prilikom posjete našem mrežnom mjestu ili na neki drugi način (ako se ti podaci i dalje nalaze u našoj bazi podataka). Ako želite ostvariti to pravo, slobodno kontaktirajte Službenika za zaštitu osobnih podataka putem e-mail adrese: dpo@hotel-aristos.hr ili na pisanim putem na adresu voditelja obrade podataka: Turopolis d.o.o., Hotel Aristos, Cebini 33, 10010 Zagreb.

Ažurirano: 25.05.2018.